การแปรรูปยาง

rubber

พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ สำหรับเครื่องผสม โรงสี และเครื่องอัดรีดที่ใช้ในการเตรียมยาง