การแปรรูปน้ำตาล

sugar

การใช้งานในกระบวนการผลิตอ้อยต้องการการทำงานที่เกือบจะคงที่ในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว - กล่องเกียร์ของ INTECH มีประวัติการทำงานที่น่าเชื่อถือ